www.admi.waw.pl
Dzisiaj jest czwartek, 20 czerwca 2024 roku - imieniny obchodzi: Bogna, Florentyna, Rafał


menu


Niektóre dokumenty są dostępne w formacie "pdf"

Jeżeli nie posiadasz programu
Acrobat Reader

kliknij na poniższą ikonę aby pobrać
darmowy program.

 statystyki

Wizyt: 196234

Wizyt dzisiaj: 266

osób online: 1


 

 
oferta
 
Produkty i us³ugi.
Pomagamy w dope³nieniu wszystkich formalno¶ci zwi±zanych z rozpoczêciem dzia³alno¶ci gospodarczej (gratis).
Prowadzimy ewidencjê przychodów dla celów zrycza³towanego podatku dochodowego.
Prowadzimy podatkow± ksiêgê przychodów i rozchodów (KPiR).
Prowadzimy rejestr sprzeda¿y i zakupów dla celów podatku od towarów i us³ug.
Prowadzimy ewidencjê ¶rodków trwa³ych, warto¶ci niematerialnych i prawnych oraz wyposa¿enia.

Szczegó³owa oferta firmy.
Reprezentujemy naszego Klienta w urzêdach i ZUS w zakresie naszego umocowania.
Sporz±dzamy miesiêczne deklaracje podatkowe PIT, VAT,
Sporz±dzamy roczne zeznania podatkowe.
Sporz±dzamy informacjê statystyczn± dla GUS.
Prowadzimy dokumentacjê kadrowo-p³acow±.
Obliczamy wynagrodzenia i sporz±dzamy listy p³ac.
Prowadzimy kontrolê zapisów ksiêgowych.

Ka¿dorazowy zakres us³ug jest dostosowany do Pañstwa potrzeb, wymagañ i sugestii.

Wszelkich informacji udziela biuro firmy.

 
polecaminformacja
warto odwiedzić

Wskaźniki, ZUS, konsultant ZP,
Forum Prawne, Kursy walut


poleć firmę

Jeżeli uważasz, że firma jest godna zaufania

poleć ją znajomym Copyright (c) 2007-2024 - Małgorzata Pyrc - www.admi.waw.pl
Strona może używać plików cookie. Jeœli nie wyrażasz zgody wyłšcz obsługę ciasteczek lub opuœć witrynę.
wszelkie prawa zastrzeżone
contents & design: Robert Bartkowski

Hosting zapewnia
Hosting